AI CŨNG CHỌN VIỆC NHẸ NHÀNG GIAN KHỔ SẼ THUỘC PHẦN AI ?

Buông tay vứt đi 1 bao rác xuống kênh-cống, bạn nghĩ rác sẽ đi về đâu? Rác trôi ra sông? ra biển? hoặc đi đâu đó.. miễn rác không còn ở nhà mình là..sạch.
Chẳng ai hẹn gặp lại rác để biết rác đã từng đi đâu. Vậy mà, có những công việc, những mảnh đời dẫu không hẹn rác, nhưng RÁC CỦA NGƯỜI KHÁC luôn quằng lấy đôi vai họ.
Nếu KHÔNG CÓ HỌ, CUỘC SỐNG CỦA TA SẼ NHƯ THẾ NÀO?
Mong mọi người có ý thức bảo vệ môi trường sống hơn.

Ẩn