Cuộc Sống Xanh

Xu hướng quán Cafe mới – Đoạn tuyệt với WiFi

MÙt tranh minh hÍa trong quán Kibbitznest yêu c§u khách hàng trò chuyÇn vÛi nhau ¢nh: Kibbitznestblog

Thế giới đang xuất hiện một trào lưu các quán cà phê “đoạn tuyệt” với WiFi/Internet để khuyến khích khách hàng trò chuyện với nhau, thay vì mạnh ai nấy ôm điện thoại và laptop. Một tranh minh họa trong quán Kibbitznest yêu cầu khách hàng trò chuyện với nhau …

Xem tiếp
Ẩn