Quy Định Pháp Luật

Đề xuất tăng thuế môi trường

moitruong_tangthuemoitruong1

Việc tăng thuế bảo vệ môi trường có tác động liên hoàn đến kinh tế, tác động tới giá vận tải, giá cả hàng hóa, tăng chi phí đầu vào của các doanh nghiệp. Mới đây, Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật …

Xem tiếp

Bộ tiêu chuẩn Việt Nam TCVN về khí thải và tiếng ồn

moitruong_khithai

Trang Thông tin Enhap trân trọng giới thiệu tới độc giả các tiêu chuẩn về khí thải và tiếng ồn trong Bộ tiêu chuẩn môi trường Việt Nam – TCVN. • QCVN 19:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô …

Xem tiếp
Ẩn