Tài Nguyên Thiên Nhiên

Tăng cường bảo vệ môi trường nước hồ Núi Cốc

moitruong_honuicoc

80% nước sinh hoạt của người dân TP Thái Nguyên, Sông Công và KCN Samsung sử dụng nguồn nước từ hồ Núi Cốc. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm nguồn nước hồ Núi Cốc ngày càng cao. Trước thực trạng trên, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Văn bản …

Xem tiếp
Ẩn