Tài Nguyên Thiên Nhiên

Cùng chung tay bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, biển đảo

te-giang9AEF9A

“Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” (Go wild for life) là thông điệp mà Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn cho Ngày Môi trường Thế giới 05/6/2016 nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân …

Xem tiếp
Ẩn