Hiện trạng môi trường Việt Nam: Báo động đỏ

Vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam. Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Ẩn