Tag Archives: Ngập nước ở Đồng bằng sông Cửu Long

Đồng bằng sông Cửu Long đang “chìm” dần?

Tình tr¡ng khai thác n°Ûc ng§m tràn lan ß BSCL °ãc xác Ënh là nguyên nhân chính gây nên lún såt nhanh khu vñc này ¢nh: Chí QuÑc

Nhiều phần diện tích ở nông thôn có mức độ sụt lún 10-20mm/năm và ở thành thị cùng các khu công nghiệp mức độ sụt lún lên đến 25mm/năm. Tình trạng khai thác nước ngầm tràn lan ở ĐBSCL được xác định là nguyên nhân chính gây nên lún sụt …

Xem tiếp
Ẩn